Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

110 δις έχουν πάρει οι τράπεζες και κλείνουν τις σωστές επιχειρήσεις με σκοπό τον αφανισμό όλων !


Τα Ελληνικά Σωληνουργεια Α. Ε. είναι μια εξαγωγική εταιρεία…
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την κρίση που μαστίζει την Ελληνική αγορά δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις αγορές του εξωτερικού με αποτέλεσμα το 90% της παραγωγής να εξάγεται. Πέρυσι δε ήταν από τα λίγα εργοστάσια που έκανε προσλήψεις αντί απολύσεων. Προϋπόθεση για την λειτουργία της όπως και για κάθε ομοειδής επιχείρηση είναι η έγκαιρη προμήθεια πρώτων υλών με την έκδοση εγγυητικών επιστολών τραπέζης. Το τελευταίο τρίμηνο του 2010 και ενώ! η εταιρεία ανέλαβε υποχρεώσεις έναντι πελατών , βάσει των υπαρχόντων τραπεζικών ορίων , οι τράπεζες άρχισαν να κωλυσιεργούν στην έκδοση εγγυητικών επι-στολών. Με πολλές δυσκολίες συμφωνήθηκε με κοινοπραξία τραπεζών (EUROBANK , ALPHA , ΕΘΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΚΥΠΡΟΥ) να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές ύψους 4,5 εκατ. δολαρίων κατόπιν όρων που έθεσε η κοινοπραξία ( ισόποση προσημείωση εργο-στασίου, εκχώρηση των απαιτήσεων από τους πελάτες και των εγγυήσεων τους κ.λ.π. ). Αφού εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση , εγγυητικές επιστολές για 1,2 εκατ. δολλάρια περίπου άρχισαν να καθυστερούν την έκδοση του επόμενου τμήματος πλέων των 45 ημερών, όταν κάθε μέρα στις δουλείες αυτές είναι κρίσιμη , χωρίς να υπάρχει σαφής ημερομηνία έκδοσης με αποτέλεσμα να χάνονται οι πελάτες και η εμπιστοσύνη τους που με τόσο κόπο κερδήθηκαν και να υπάρξει πρόβλημα με το μέλλον του εργοστασί-ου και να χαθούν οι θέσεις εργασίας όλων μας αντί να αυξηθούν
Οι καθυστερήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα λεγόμενα της κυβέρνησης δια στόματος Υπουργού Ανάπτυξης περί χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων για ανάκαμψη της οικονομίας.
Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών δημιουργούνται προβλήματα και μπαί-νουν λουκέτα στις επιχειρήσεις αντί να υπάρξει ανάπτυξη.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου