Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΣΙΓΑ ΡΕ ...ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ........................................


Πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για υπερωρίες υπαλλήλων στα Γραφεία Ντόλιου και Πεταλωτή


Ασύλληπτα ποσά για υπερωρίες αποσπασμένων υπαλλήλων σε πολιτικά γραφεία, εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εγκρίθηκαν 85.000 Ευρώ περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2010, η οποία δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις...

στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 07−110 και θα διατεθεί σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για υπερωριακή απογευματινή εργασία υπαλλήλων που έχουν διατεθεί ή αποσπασθεί στα Γραφεία των ΥφυπουργώνΓεωργίου Ντόλιου και Γεωργίου Πεταλωτή και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ., καθώς και Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, για την επικουρία των ανωτέρω στην άσκηση των καθηκόντων τους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων...»

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η υπερωριακή με αμοιβή εργασία, για υπαλλήλους των ανωτέρω Γραφείων εντός του έτους 2011 ως εξής:

1. Για δώδεκα (12) συνολικά υπαλλήλους στο γραφείο του Υφυπουργού, Γεωργίου Ντόλιου.
2. Για δύο (2) συνολικά υπαλλήλους στο γραφείο του Υφυπουργού, Γεωργίου Πεταλωτή.
3. Για δέκα (10) συνολικά υπαλλήλους στο γραφείο του Γεν. Γραμματέα Δημητρίου Στεφάνου.
4. Για οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλους στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Ανδρέα Τάκη.

Το ΦΕΚ με την απόφαση έγκρισης της υπερωριακής με αμοιβή εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου