Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ !!!!!!!!!

Ν. 3904/10 (ΦΕΚ 218 Α/23-12-2010) : Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 6
1. Το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως...
 εξής:

«Άρθρο 384
Ικανοποίηση του παθόντος
1. .....
2. ....
3. Ο υπαίτιος των πλημμελημάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 372 (κλοπή), 373, 375 (Υπεξαίρεση), 376 (Παρασιώπηση ανεύρεσης),377 (Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας), 381 (Φθορά ξένης ιδιοκτησίας) και 382 (Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς) απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αποδώσει το πράγμα και δηλώσει ο παθών ή οι κληρονόμοι του ότι δεν έχουν άλλη αξίωση από την πράξη ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόμων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας.

Με απλά λόγια αν κλέψεις και δεν σε πιάσουν, όλα καλά.
Αν όμως κλέψεις και σε πιάσουν .... τα δίνεις απλά πίσω και πάλι όλα καλά.
Αυτό το ονομάζουν ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ

Μπουκλής Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου