Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!!!!ΝΕΟ!!! Ποια έξοδα και πρακτικές των τραπεζών είναι παράνομα και πρέπει να αρνούμαστε!

1) Οριστικά παράνομες 15 χρεώσεις των τραπεζών με τη σφραγίδα του ΣτΕ
Το ΣτΕ με την απόφαση 1210/2010 απέρριψε την αίτηση των τραπεζών για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-798/2008 ΦΕΚ 1353/Β/11.7.2008 που καταργούσε 15 χρεώσεις που επέβαλλαν οι τράπεζες κι έτσι τελεσιδίκησε σε όφελος των καταναλωτών.
Ζ1-798/2008 ΦΕΚ 1353/Β/11.7.2008 που αναφέρει αναλυτικά τις χρεώσεις που καταργούνται και απαιτείστε τα δικαιώματα σας απέναντι στις τράπεζες.
2) Απόφαση αρ. 2123/2009 του Αρείου Πάγου που καταργεί 3 επιπλέον χρεώσεις τραπεζών
Το Δ΄ τμήμα του Άρειου Πάγου, μετά από αίτηση της ΕΚΠΟΙΖΩ, έκρινε οριστικά και αμετάκλητα παράνομους 3 όρους καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών και συγκεκριμένα :
  • την προμήθεια 1,40 ευρώ που εισπράττει η Τράπεζα για κάθε κατάθεση που γίνεται σε λογαριασμό πελάτη της από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον πελάτη.


  • την προμήθεια 0,80 ευρώ ανά συναλλαγή που εισπράττει η Τράπεζα Πειραιώς για κάθε κίνηση λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου) η οποία αφορά σε ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση επιταγής, όταν οι κινήσεις είναι περισσότερες από τέσσερις τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ, ή περισσότερες από έξι τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ, ή περισσότερες από 20 τον μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηναίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ, ή περισσότερες από 50 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μηναίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.


  • τον όρο που εμπεριέχεται στις δανειακές συμβάσεις (στεγαστικά δάνεια) που συνάπτει η Τράπεζα με τους καταναλωτές, και ο οποίος προβλέπει «την κατάθεση του προϊόντος του δανείου σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη στην Τράπεζα και τη σταδιακή αποδέσμευση αυτού με την ταυτόχρονη όμως καταβολή τόκου εκ μέρους του οφειλέτη-καταναλωτή για το σύνολο του ποσού του δανείου και όχι για το μέρος αυτού το οποίο βρίσκεται στη διάθεσή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου