Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

269.838 ευρώ είναι το ενοίκιο !


ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ!! 269.838 ευρώ είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται ΜΗΝΙΑΙΩΣ για την στέγαση της ΓΓΑ στο κτίριο της Κηφισίας 7, όταν κρατικά κτίρια ΡΗΜΑΖΟΥΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑ.Ο.Σ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

                                                 Δελτιο Τύπου  23/6/2011

Σύμφωνα με  το επισυναπτόμενο έγγραφο που υπογράφει ο υφυπουργός Πολιτισμού Γιώργος Νικητιάδης σε απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή  του ΛΑ.Ο.Σ Α’ Θεσσαλονίκης κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη, (Ερωτηση  Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 13671/22.3.2011) ,το ενοίκιο που καταβάλλεται κάθε μήνα για την στέγαση της ΓΓΑ στο κτίριο της Κηφισίας 7, ανέρχεται στο ποσό των 269.838 ευρώ.!!!
Όσο αφορά στα κοινόχρηστα του κτηρίου του μηνός Νοεμβρίου 2010, ανήλθε στο ποσό των 37.940,99 (!)ευρώ διότι περιλαμβάνει την μισθοδοσία και το δώρο των Χριστουγέννων των συντηρητών του κτηρίου καθώς και τον λογαριασμό κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος, ενώ τα κοινόχρηστα μηνός Δεκεμβρίου 2010, όπως είναι αναρτημένα στην «Διαύγεια» ανέρχονται στο ποσό των 10.295,00 ευρώ».
 Το γιατί δεν στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στα  δεκάδες αχρησιμοποίητα Ολυμπιακά Ακίνητα, το Υπουργείο δεν διευκρινίζεται… 
 Όπως τονίζεται δε στο ίδιο έγγραφο, ο υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος, προκήρυξε διαγωνισμό για τον καθορισμό του
...
νέου κτιρίου, με κριτήριο χαμηλότερη προσφορά  73.800 ευρώ συν ΦΠΑ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011.
Τα σχόλια περισσεύουν σε καιρούς οικονομικής κρίσης…
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Συνημμένο : 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤαχΔ/νσηΜττουμττουλίνας 20ΤαχΚώδ : 10682Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368                 : 210-82.01.379


Αθήνα, 23.5.2011
ΑρΠρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1088
ΠΡΟΣ:     Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ Άγγελο ΚολοκοτρώνηΘΘΕΜΑ:Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/22.3.2011 Ερώτησης
Σε απάντηση της με αριθμπρωτοκόλλου 13671/22.3.2011 Ερώτησης τουΒουλευτή κΑγγέλου Κολοκοτρώνηκαι σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσανυπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το ενοίκιο που καταβάλλεται κάθε μήνα για την στέγαση της ΓΓΑ στοκτίριο της Κηφισίας 7, ανέρχεται στο ποσό των 269.838 .
Όσον αφορά στα κοινόχρηστα του κτιρίου του μηνός Νοεμβρίου 2010,ανήλθε στο ποσό των 37.940,99 διότι περιλαμβάνει την μισθοδοσία και τοδώρο Χριστουγέννων των συντηρητών του κτιρίου καθώς και τον λογαριασμόκατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματοςενώ τα κοινόχρηστα μηνός Δεκεμβρίου2010, όπως είναι αναρτημένα στην «Διαύγεια»ανέρχονται στο ποσό των10.295,00.
Όσον αφορά τη δυνατότητα μεταστέγασης της Γ.Γ.Α., σαςενημερώνουμε ότι έχουμε αποστείλει σχετικό αίτημα στην Κτηματική Εταιρείατου Δημοσίου από 12.04.11.
Για τον καθαρισμό του κτιρίου έχει προκηρυχτεί διαγωνισμός μεκριτήριο χαμηλότερη προσφορά 73.800, 00συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑμέχρι 31.12.2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εσωτερική Διανομή:
1.        Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2.   Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
3.   Γενική Γραμματεία ΑθλητισμούΓραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου