Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ..........................................................ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ !!!!!!!!

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 


(άρθρο 19):


Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης 


και της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του 


δικαιώματος του καθενός να διατηρεί ανενόχλητος τις 


απόψεις του καθώς επίσης του δικαιώματος να αναζητά 


και να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε 


μέσο σε όλο το κόσμο. 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 10):Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης. 


Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία 


διατήρησης της άποψης του καθώς επίσης και του 


δικαιώματος να αναζητά και να μεταδίδει πληροφορίες 


και ιδέες χωρίς τη παρέμβαση οποιασδήποτε κρατικής 


αρχής σε όλο το κόσμο. Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 


(άρθρο 19 παρ. 1, 2):

Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη 


του χωρίς καμία παρέμβαση. 


Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα ελευθερίας 


της έκφρασης. 


Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα του 


καθενός να αναζητά, να λαμβάνει και να μεταδίδει 


οποιεσδήποτε πληροφορίες και ιδέες ανεξαρτήτως 


συνόρων, είτε προφορικά, είτε γραπτά ή εκτυπωμένα, σε 


μορφή τέχνης, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής 


του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου