Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

300 ΕΛΛΗΝΕΣ του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ .


ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ  Γ.Σ.  ΤΩΝ  «300 ΕΛΛΗΝΩΝ»  του  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 ΤΗΣ  11  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011

     Η  Γ.Σ. των «300 Ελλήνων», η οποία συνήλθε στην Αθήνα στις 11/7/2011, αποφάσισε και ενέκρινε την φυσιογνωμία και τις πολιτικές της θέσεις τις οποίες συνόψισε στο κατωτέρω κείμενο:
  
  «Οι «300 Έλληνες» είμαστε μια αυθόρμητη πρωτοβουλία πολιτών που προερχόμαστε από όλα τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με συστατικό χαρακτηριστικό μας, τον σεβασμό προς την γνώμη του κάθε πολίτη ξεχωριστά, η οποία αποτελεί και τον μοναδικό μας μπούσουλα στη διαμόρφωση των θέσεών μας. 

   Δεν είμαστε κόμμα, ούτε σκοπό έχουμε να αποτελέσουμε άλλο ένα κομματικό καπέλο σε αυτό τον τόπο.

   Πιστεύουμε στις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, ισονομίας και της ισοπολιτείας, της διαφάνειας, της συνέπειας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού στον πολίτη, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της διατήρησης της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της διαφύλαξης του πανανθρώπινου ελληνικού πολιτισμού.

  Επιθυμούμε να είμαστε μια κίνηση που θα αφουγκράζεται το λαό, θα πιάνει τον παλμό του απλού καθημερινού ανθρώπου.   

   Αυτού του λαού που αφ’ ενός μέχρι σήμερα κανένας κομματικός μηχανισμός δεν τον έλαβε υπ’ όψιν του στ’ αλήθεια, κατά την διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεών τους αλλά τον εκλάμβανε ως αγέλη άβουλων ζώων προς την οποία πετούσε μασημένη τροφή, έχοντας αποφασίσει «γι’ αυτόν, χωρίς αυτόν». 

  Αφ’ ετέρου τον εξαπατούν συστηματικά από την επομένη των εκλογών, εφαρμόζοντας κυβερνητικά προγράμματα αντίθετα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους, χωρίς ο Λαός να διαθέτει κανένα μοχλό πίεσης, αφού κάθε είδους πολιτική, κομματική ή συνδικαλιστική ηγεσία αποτελεί μέρος ή θωπεύεται από το Σύστημα

  Εμείς οι «300 Έλληνες» επιδιώκουμε να αποτελέσουμε την συλλογική κριτική φωνή του Λαού απέναντι σε κάθε είδους ηγεσία. 
   
   Θέλουμε να είμαστε ο καυστικός λόγος και η συλλογική δράση της λαϊκής συνείδησης απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. 
  
   Βασικό εργαλείο, μέχρι την πολιτειακή του κατοχύρωση, κατά τη γνώμη μας, στο να συμμετέχει επιτέλους πραγματικά, ο λαός στο πολιτικό «γίγνεσθαι» αποτελεί η διεξαγωγή έγκυρων δημοψηφισμάτων σε πανελλήνιο επίπεδο.

 Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προφορικά αιτήματα και τις υποδείξεις που μας υπέβαλαν οι χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι προσήλθαν στο στέκι των «300 Ελλήνων» στην Πλατεία Συντάγματος από την 22/5/2011, ως οργανωτική επιτροπή τις υιοθετούμε, τις εγκρίνουμε και αποτελέσουν ως κατωτέρω τις κωδικοποιημένες θέσεις μας:

     1).Καταγγελία των μνημονίων, των μνημονιακών νόμων και δανειακών συμβάσεων ως αντιθέτων στη λαϊκή βούληση. Έλεγχος του δημοσίου χρέους. Διαγραφή του μέρους του χρέους που θα αποδειχθεί ως επαχθές, απεχθές και παράνομο. Επαναδιαπραγμάτευση του εναπομείναντος χρέους και διακανονισμός πληρωμής του, με κριτήριο την μη θέση σε διακινδύνευση της επιβιώσεως του ελληνικού λαού. Άμεση αναζήτηση των γερμανικών αποζημιώσεων (όχι ιδιωτικών απαιτήσεων) προς το Ελληνικό Κράτος

    2).Κίνηση νομικών και πολιτικών ενεργειών συγκροτήσεως Συντακτικής Λαϊκής Εθνοσυνέλευσεως με κεντρικό στόχο τη δημιουργία δημοψηφισματικής και αμεσοδημοκρατικής Πολιτείας.

  3)Αυστηρό ασυμβίβαστο των προσώπων, μεταξύ των αξιωμάτων της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. 
  Πλήρης ισονομία και κατάργηση κάθε είδους προεδρικών, υπουργικών και βουλευτικών (και εν γένει εκ της πολιτικής ή συνδικαλιστικής θέσεως) ασυλιών προνομίων και ειδικών νομικών, οικονομικών και ασφαλιστικών μεταχειρίσεων. 
   Συνεχής φορολογικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος της περιουσιακής καταστάσεως των προσώπων αυτών και των συγγενών τους μέχρι γ’ βαθμού. 
 Λήψη εναντίον τους δικαστικών και διοικητικών μέτρων προσωρινής προληπτικής προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σε περίπτωση εκκινήσεως δικαστικής διαλεύκανσης τέτοιων υποθέσεων. 
  Τα ανωτέρω μέτρα ελέγχου, αν είναι δυνατόν να αρχίσουν να εφαρμόζονται αναδρομικά από το 1974.
   Διεξαγωγή έρευνας από το 1974 και εντεύθεν για την αναζήτηση και καταλογισμό διοικητικών, αστικών ή ποινικών (όσες δεν έχουν παραγραφεί) ευθυνών για την  χρεωκοπία της Ελλάδος.

    4).Επίλυση του μεταναστευτικού. Αποχώρηση από κάθε διεθνή σύμβαση  που μετατρέπει την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό πάρκινγκ παρανόμων μεταναστών. 
  Αυστηρός αποκλεισμός των συνοριακών εισόδων και ελεύθερη προώθηση των παράνομων  μεταναστών προς όποια κατεύθυνση της Ευρώπης επιθυμούν. 
 Πλήρης κατάργηση προϋποθέσεων νομιμοποιήσεώς  και παραμονής τους στη χώρα, εκτός  των ανθρωπιστικών εξαιρέσεων του πολιτικού ασύλου.

   5).Εκσυχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος με έμφαση στη δημιουργική διδαχή της κλασσικής ελληνικής παιδείας και γλώσσας προσαρμοσμένων στο ανάλογο επίπεδο όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως.

   6).Άμεση επαναφορά του κράτους πρόνοιας και επανεφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Καμία απόλυση εργαζομένου.

  7).Επαναπροσδιορισμός της εξωτερικής πολιτικής με μοναδικό κριτήριο την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική άμυνα και την ανεκχώρητη προστασία των νόμιμων και ζωτικών κυριαρχικών συμφερόντων της Ελλάδος.

  8).Εθνικοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας και των τομέων που άπτονται της εθνικής μας ασφάλειας. 
  Πλήρης εθνικός έλεγχος του χρηματοπιστωτικού τραπεζικού συστήματος της Χώρας και

  9).Εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης της Χώρας  για τη δημιουργία πρωτογενούς και δευτερογενούς  εθνικού προϊόντος (γη, ήλιος, θάλασσα, αέρας, ιστορία).

Σύνταγμα, 11 Ιουλίου 2011

Η  Γ.Σ.  των «300 Ελλήνων» του Συντάγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου